Projektowanie automatów sprzedających

Realizujemy projektowanie automatów sprzedających/ vendingowych na zamówienie dowolnej złożoności.
Wspieramy cały cykl od pomysłu do próbki seryjnej na wszystkich etapach:

 rozwój projektu;

 projektowanie obudowy;

 projektowanie mechanizmów lub systemów wydania;

 projektowanie układu chłodniczego;

 projektowanie systemu grzewczego;

 projektowanie elektroniki;

 projektowanie oprogramowania komputerowego i projektowanie interfejsu.

Przykłady zrealizowanych projektów

Terminal płatniczy bankowy.

Zostali opracowane projekt i dokumentacja dla produkcji terminalu płatniczego. Wzornictwo przemysłowe FORMLAB

Terminal z wydawaniem towarów.

Zadaniem terminala jest przeprowadzanie opłacania rachunków, jak i wydawania próbek promocyjnych. Automat ma unikalny mechanizm wydawania towarów. Terminal ma system chłodzenia, który pozwala utrzymywać temperaturę w komorze od 6 do 12 stopni.

Koncepcja automatu vendingowego  z gorącym jedzeniem

Koncepcja inteligentnego przystanku, z zainstalowanymi automatami vendingowymi